Kỹ thuật sinh tồn cá nhân & Lời khuyên cho các tình huống cực đoan

Kỹ thuật sinh tồn là những kỹ năng mà một người có thể sử dụng để duy trì sự sống trong bất kỳ loại môi trường tự nhiên nào. Những kỹ thuật sinh tồn này nhằm cung cấp các nhu yếu phẩm cơ bản cho cuộc sống của con người bao gồm nước, món ăn, và nơi trú ẩn. Các kỹ thuật sinh tồn cũng hỗ trợ kiến ​​thức và tương tác thích hợp với động vật và thực vật để thúc đẩy sự duy trì sự sống trong một khoảng thời gian. Kỹ thuật sinh tồn thường là những ý tưởng và khả năng cơ bản mà người xưa đã phát minh ra và sử dụng trong hàng ngàn năm. Các hoạt động ngoài trời như đi bộ đường dài, du lịch ba lô, cưỡi ngựa, đánh bắt cá, và săn bắn đòi hỏi tất cả các kỹ năng sinh tồn hoang dã cơ bản, đặc biệt là trong việc xử lý các tình huống khẩn cấp. Bushcraft và sống nguyên thủy thường được tự thực hiện, nhưng đòi hỏi nhiều kỹ thuật tương tự.

Vì vậy, bạn sẽ nhận ra rằng hầu hết các kỹ thuật sinh tồn này là những kỹ năng sống nguyên thủy cơ bản được nhân loại học qua nhiều thế kỷ ở các khu vực khác nhau trên thế giới nhưng đã bị lãng quên trong nhiều lĩnh vực do những tiến bộ trong công nghệ. Tuy nhiên, chúng ta có thể sử dụng các công nghệ mới này để làm cho các kỹ thuật sinh tồn hiệu quả hơn và sử dụng các kỹ năng sinh tồn cơ bản với các công cụ cơ bản hơn khi chúng ta cần.

Dưới đây, một vài mẹo và thủ thuật hữu ích có thể sẽ có ích vào một ngày nào đó.
————————————
Kỹ năng ngoài trời để sinh tồn nơi hoang dã, thợ mộc, đi bộ đường dài và cắm trại giải trí.
————————————
Video requests are welcome – if you’d like to see a particular skill that I’ve not yet shown then feel free to leave a comment with your desires. Anything from fire-building, friction fire, fire from natural materials, tinders, charring, wild edibles, plant identification, fungi/slime mold identification, medicinal plants, wilderness first aid and wound treatment, camp cooking, water filtration and purification, natural shelter building, shelter building with synthetic materials, navigation without a compass, improvised compasses, primitive weaponry, primitive trapping, gear reviews, survival kits and gear requests.